Algemene voorwaarden

Optimaliseer uw verhuurprocessen met onze slimme digitale tools en werk efficiënter als verhuurmakelaar!

Algemene Voorwaarden Mijnverhuurplatform

1. Definities

a. Mijnverhuurplatform: Mijnverhuurplatform is een online platform dat vastgoedprofessionals in staat stelt hun huurprocessen te digitaliseren en een digitale borg te stellen. Wij hebben twee producten : Huurassistent & Skip Deposit

b. Gebruiker: Een persoon of organisatie die zich registreert en gebruikmaakt van de diensten van Mijnverhuurplatform

c. Cliënt: De persoon(huurder) voor wie de Gebruiker een digitale borg heeft aangevraagd of een huurdossier heeft aangelegd

2. Acceptatie van Voorwaarden

Door gebruik te maken van Mijnhuurplatform accepteert de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden van huurassistent als skip deposit volledig en zonder enig voorbehoud. Mijnverhuurplatform behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om regelmatig de voorwaarden te controleren op wijzigingen.

3. Gebruik van de Dienst

a. De Gebruiker gaat akkoord met het verstrekken van accurate en actuele informatie bij registratie en gebruik van Mijnverhuurplatform.

b. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn inloggegevens en zal BewindConnect onmiddellijk op de hoogte stellen van enig ongeoorloofd gebruik van zijn account.

c. Het gebruik van Mijnverhuurplatform is uitsluitend bedoeld voor legitieme doeleinden en in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving.

4. Verantwoordelijkheden van de Gebruiker

a. De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle handelingen die worden uitgevoerd via zijn account op Skip Deposit en Huurassistent

b. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verstrekte informatie met betrekking tot de borg en het huurdossier

c. De Gebruiker zal de diensten van Mijnverhuurplatform niet gebruiken voor frauduleuze, lasterlijke, illegale of onethische doeleinden.

5. Intellectueel Eigendom

a. Alle inhoud en intellectuele eigendommen op Mijnverhuurplatform, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, en software, zijn eigendom van Mijnverhuurplatform en worden beschermd door auteursrecht en andere toepasselijke wetten.

b. Gebruikers mogen geen enkel deel van de Mijnverhuurplatform-website of -diensten kopiëren, reproduceren, distribueren of op enigerlei wijze exploiteren zonder schriftelijke toestemming van BewindConnect.

6. Beperking van Aansprakelijkheid

Mijnverhuurplatform is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van de diensten, inclusief maar niet beperkt tot onderbrekingen in de dienstverlening of onnauwkeurigheden in de verstrekte informatie.

7. Beëindiging van Gebruik

BewindConnect behoudt zich het recht voor om de toegang van een Gebruiker tot de diensten op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen of op te schorten, zonder voorafgaande kennisgeving.

8. Toepasselijk Recht en Jurisdictie

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van [vul de relevante jurisdictie in]. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van [vul de relevante jurisdictie in].

Door het gebruik van Mijnverhuurplatform stemt de Gebruiker in met deze Algemene Voorwaarden.